ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι επισκευές που πραγματοποιούμε στην εταιρεία SPYROPOULOS TURBO ακολουθούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και συνοδεύονται από εγκεκριμένα πιστοποιητικά, τα οποία έλαβε κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, από την Ανώνυμη Εταιρεία Εθνικού Σύστηματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).